Tales z Miletu

Grecki uczony (VII/VI w. p.n.e.), który dał podstawy geometrii wprowadzając szereg pojęć:

  • średnica to odcinek, który dzieli okrąg na połowy,
  • trójkąt równoramienny to taki w którym dwa kąty przy podstawie są równe,
  • dwie linie przecinające się tworzą równe co do miary kąty przeciwległe,
  • kąt wpisany w półokrąg jest kątem prostym,
  • trójkąt jest określony, jeżeli dana jest jego podstawa i kąty przy podstawie,
  • twierdzenie Talesa, którego dowodu jednak nie znał.

Artykuł na Wikipedii

Pitagoras z Samos

Grecki filozof i matematyk (ok. 572 - 497 p.n.e.). Uznawany za autora słynnego twierdzenia o trójkątach prostokątnych (twierdzenie Pitagorasa).

Artykuł na Wikipedii

Archimedes z Syrakuz

Grecki filozof i matematyk (ok. 287 - 212 p.n.e.). Autor bardzo wielu prac zarówno z matematyki, jak i fizyki. Przykładami jego odkryć są:

  • wzory na pole powierzchni i objętość walca, kuli i czaszy kulistej,
  • określenie przybliżonej wartości liczby Pi,
  • prawo Archimedesa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało .

Artykuł na Wikipedii

Euklides

Grecki matematyk pochodzący z Aten (ok. 365 - 300 p.n.e.). Euklides był najwybitniejszym dydaktykiem, jakiego znała ówczesna historia matematyki. Jego wspaniała praca "Elementy", to jedno z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych dzieł w literaturze światowej.
Najbardziej znanym twierdzeniem, zwanym twierdzeniem Euklidesa jest:
Pole kwadratu zbudowanego na wysokości trójkąta prostokątnego poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego jest równe polu prostokąta o bokach równym odcinkom, na które ta wysokość podzieliła przeciwprostokątną

Artykuł na Wikipedii

Kontakt: cs.alfa.phi@gmail.com