Kangur to konkurs o zasięgu europejskim adresowanym do wszystkich uczniów. Każdy na pewno rozwiąże przynajmniej jedno zadanie, dlatego warto spróbować, ponieważ każde rozwiązane zadanie daje wiele satysfakcji.
Zapraszam do rozwiązywania zadań z tej strony poświęconej Kangurowi. Przygotowałam przykładowe zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, zadania pochodzą z minionych lat.
Stanowią one idealne przygotowanie do właściwego konkursu, tak by móc cieszyć się dobrym wynikiem. Radość ta będzie tym większa bo poparta pracą.

Maluch 2012

3 pkt
Rok 2012 jest rokiem przestępnym, to znaczy, że luty ma 29 dni. Dzisiaj, czyli 15 marca 2012 roku, kurczęta mojego dziadka mają dwadzieścia dni. Kiedy wykluły się z jajek?

 1. 19 lutego
 2. 21 lutego
 3. 23 lutego
 4. 24 lutego
 5. 26 lutego

4 pkt
Laura, Igor, Wiktor i Kasia chcieli zrobić sobie wspólne zdjęcie. Kasia i Laura są przyjaciółkami i chciały stać obok siebie. Igor chciał stać obok Laury, ponieważ bardzo ją lubi. Na ile sposobów mogą ustawić się oni w jednym rzędzie, aby spełnić podane warunki?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

5 pkt
Prostokątna kartka papieru ma wymiary 192 mm na 84 mm. Tnąc taką kartkę wzdłuż jednej linii prostej odcinamy kwadrat, a następnie powtarzamy to samo z pozostałą częścią kartki, i tak dalej. Jaka jest długość boku najmniejszego kwadratu jaki możemy w ten sposób otrzymać?

 1. 1 mm
 2. 4 mm
 3. 6 mm
 4. 10 mm
 5. 12 mm
Rozwiązanie
 • 3 pkt: B
 • 4 pkt: D
 • 5 pkt: E
Ukryj rozwiązanie

Beniamin 2012

3 pkt
Adam i Maciek otrzymali od babci koszyk, w którym były jabłka i gruszki, łącznie 25 owoców. Po drodze do domu Adam zjadł jedno jabłko i trzy gruszki, a Maciek zjadł trzy jabłka i dwie gruszki. Wówczas okazało się, że w koszyku jest tyle samo jabłek co gruszek. Ile gruszek otrzymali chłopcy od babci?

 1. 12
 2. 13
 3. 16
 4. 20
 5. 21

4 pkt
Tata Tomka jest obecnie 3 razy starszy od Tomka. Tomek obliczył, że tata jest od niego starszy o 28 lat. Ile łącznie lat mają Tomek i jego tata?

 1. 48
 2. 50
 3. 52
 4. 60

5 pkt
Nauczyciel podał Ani i Tomkowi dwie sąsiednie liczby całkowite dodatnie (na przykład mógł podać Ani 7, a Tomkowi 6). Ania i Tomek wiedzą, że ich liczby są kolejnymi liczbami całkowitymi dodatnimi i każde z nich zna tylko swoją liczbę. Nauczyciel usłyszał następującą dyskusję: Ania mówi do Tomka: Nie znam twojej liczby. Tomek mówi do Ani: Nie znam twojej liczby. Wówczas Ania mówi do Tomka: Teraz znam twoją liczbę, jest ona dzielnikiem liczby 20. Jaką liczbę podał nauczyciel Ani?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Rozwiązanie
 • 3 pkt: B
 • 4 pkt: D
 • 5 pkt: C
Ukryj rozwiązanie
Kontakt: cs.alfa.phi@gmail.com