Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.

Roger Bacon

* * *

Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody.

Richard Feynman

* * *

Słyszałem i zapomniałem.
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem.

Konfucjusz

* * *

Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.

Richard Wesley Hamming

* * *

Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.

Albert Einstein

Kontakt: cs.alfa.phi@gmail.com